Associacions i col·lectius/ asociaciones y colectivos

 • ACATHIAssociació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants.
  Asociación Catalana para la Integración de Homosexuales, Bisexuales y Transexuales Inmigrantes.
 • Afirma’t: Associació LGTB, acompanyament i recursos.
  Asociación LGTB, acompañamiento y recursos.
 • Àmbit dona – Àmbit prevenció: Centre d’atenció integral a la salut, física, psicològica i social, situat al Raval de Barcelona per a persones que exerceixen la prostitució, dones i trans femenines.
  Centro de atención integral a la salud, física, psicológica y social, situado en el Raval de Barcelona para personas que ejercen la prostitución, mujeres y trans femeninas. 
 • AMPGIL: Associació de Mares i Pares de Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals.  Servei d’atenció a pares, mares i familiars de persones trans.
  Asociación de Madres y Padres de Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales. Servicio de atención a padres, madres y familiares de personas trans.
 • Associació Trans* Generem!: Associació integrada per persones que estan en diferents estadis del trànsit del gènere (o de la seva pròpia expressió). Neix amb la voluntat de donar a conèixer al món les diferents realitats del col·lectiu Trans*.
  Asociación integrada por personas que estan en diferentes estadios del género (o de su propia expresión). Nace con la voluntad de dar a conocer al mundo las diferentes realidades del colectivo Trans*.
 • ATC libertatAsociació de transsexuals, intersexuals y transgéneres  de Catalunya.
  Asociación de transexuales, intersexuales y transgéneros de Cataluña.
 • Asamblea Octubre Trans: Col·lectiu de personas Trans, Intersex, Bolleres, Marikes y Queers que organitzen activitats, xerrades, accions, festes, etc. en contra de la patologizació de les identitats Trans i Intersex i per l’autogestió dels nostres cossos i desitjos.
  Colectivo de personas Trans, Intersex, Bolleras, Marikas y Queers que organizan actividades, charlas, acciones, fiestas, etc. en contra de la patologización de las identidades Trans e Intersex y por la autogestión de nuestros cuerpos y deseos.
 • Colors de Ponent, Col·lectiu LGTBIQ de Lleida: Agrupació de persones LGTBIQ, de familiars i persones afins, que vol esdevenir un punt de trobada del col·lectiu a la província de Lleida i treballar en comú per al suport, socialització, visibilització i reivindicació de les persones LGTBIQ i els seus drets.
  Agrupación de personas LGTBIQ, familiares y personas afines, que quieres er punto de encuentro del colectivo en la provincia de Lleida y trabajar en común para el apoyo, socialización, vivibilización y reivindicación de las personas LGTBIQ y sus derechos.
 • Cultura Trans Realitzen activitats que giren en torn a la visibilització i als drets de les persones trans, promocionant nous referents.
  Realizan actividades que giran en torno a la visibilización y a los derechos de las personas trans, promocionando nuevos referentes.
 • Chrysallis Catalunya: Grup de families de nens y adolescents transsexuals. Ofereixen recolzament, ajuda, documentació, informació, contactes, per solucionar els problemes que poden anar sorgint en l’entorn familiar, educatiu, social, sanitari i legal.    
  Grupo de familias de niños y adolescentes transexuales. Ofrecen apoyo, ayuda, documentación, información, contactos, para solucionar los problemas que pueden ir surgiendo en el entorno familiar, educativo, social, sanitario y legal.
 • Espai TransEspai de trobada per persones trans, amics i familiars (a Barcelona, una vegada al mes.
  Espacio de encuentro para personas trans, amigos y familiares (en Barcelona, una vez al mes).
 • Enfemme: Grup de suport per persones transgènere: crossdressers, transvestits, transsexuals. Es proporciona recolzament a totes aquelles persones que transiten des del sexe/gènere de neixement al que porten dins del seu cor. “És un espai on podràs vestir de dona/home, maquillar-te i expressar la teva feminitat/masculinitat amb tota llibertat, on et sentiràs còmode.”
  Grupo de apoyo para personas transgénero: crossdressers, travestis, transexuales. Se proporciona apoyo a todas las personas que transitan desde el sexo/género de nacimiento al que llevan dentro de su corazón. “Es un espacio donde podrás vestir de mujer/hombre, maquillarte y expresar tu feminidad/masculinidad en total libertad, dónde te sentirás cómode.”
 • Families de Persones Trans: Punt de trobada i recolzament per familiars o persones de l’entorn (amics i amigues, parelles) de persones trans. Ubicats a Barcelona i obert a qualsevol persona de l’àmbit estatal. Es comparteix i genera informació i idees, i es fan activitats que dónen eines a les persones trans o de gènere divers i a les seves families al llarg del procés.
  Punto de encuentro y de apoyo para familiares o personas del entorno (amigos y amigas, parejas) de personas trans. Ubicados en Barcelona y abierto a cualquier persona del ámbito estatal. Se comparte y genera información e ideas y se hacen actividades que dan herramientas a las personas trans o de género diverso y a sus familias al largo del proceso.
 • LGTB Terrassa: Col·lectiu en l’àmbit de Terrassa que treballa per promoure la igualtat legal i social i per garantir el dret a la diferència, lluitar contra l’homofòbia, la transfòbia i el patriarcat; i defensar i informar sobre el fet LGTB i Queer.
  Colectivo en el àmbito de Terrassa que trabaja para promover la igualdad legal y social y para garantizar el derecho a la diferencia, luchas contra la homofobia, la transfobia y el patriarcado; y defender e informar sobre el hecho LGTB y Queer.
 • JTB – Joves Trans de Barcelona: Organització de joves trans amb seu a Barcelona que té com a objectiu tant el suport mutu com la formació i l’activisme.
  Organización de jóvenes trans con sede en Barcelona que tiene como objetivo el apoyo mutuo, la formación y el activismo.
 • TGEUTrans Gender Europe. Organització que vetlla per millorar les condicions de vida de les persones trans a nivell europeu.
  TransGender Europe. Organización que vela por mejorar las condiciones de vida de las personas trans a nivel europeo. 
 • Transparelles: Espai de trobada per a parelles Cis, de persones trans*, que necessiten recolzament y poder compartir experiències.                                      Espacio de encuentro para parejas Cis, de personas trans*, que necesitan apoyo y poder compartir experiencias.
 • TransVaginarias: Associació que neix a través de I-Vaginarium, cicle de tallers i trobades per a la difusió del coneixement i el respecte a la vagina trans, de la mà de la activista Tina Recio.
  Asociación que nace a través de I-Vaginarium, ciclo de talleres y encuentros para la difusión del conocimiento y el respeto a la vagina trans, de la mano de la activista Tina Recio.
 • STP, Campaña Internacional Stop Trans Pathologization: Xarxa per la Despatologizació de les Identitats Trans de l’Estat Espanyol. Iniciativa activista internacional que traballa per la despatologizació trans.
  Red para la Despatologización de las Identidades Trans del Estado Español. Iniciativa activista internacional que trabaja por la despatologización trans.

 • Violeta: Entitat LGTB+ que pretén portar el col·lectiu als pobles i realitzar una visibilització real en els municipis a través de diverses sectorials cada cop presents en més pobles i ciutats.
  Entidad LGTB+ que pretende llevar el colectivo a los pueblos y realizar una visibilización real en los municipios a través de diversas sectoriales cada vez presentes en más pueblos y ciudades.