materials/ materiales

Aquesta secció està subdividida en 2 parts, clica l’ellaç per accedir-hi:

  • Materials d’àmbit sanitari: Lleis, guies de bones pràctiques, informes de l’atenció que reben les persones trans* en l’actualitat, estudis sobre patologització, etc.

 Esta sección está subdividida en 2 partes, sigue el enlace para acceder a ellas:

  • Materiales de ámbito sanitario: Leyes, guias de buenas prácticas, informes de la atención que reciben las personas trans* en la actualidad, estudios sobre patologización, etc.

 


.

Anuncis