model de salut / modelo de salud

Léelo el castellano más abajo
English version below

Consulta la “Reivindicació d’un nou model d’atenció a la salut de les persones trans*” que ha presentat la Plataforma Trans*forma la Salut als grups parlamentaris, al Síndic de Greuges i al departament de Sanitat de la Generalitat.

caratula-model

Descarrega el document

 

pdf

Consulta el document online

 

 

 

 

 

 

El document consta de:
– Presentació de la Plataforma
– Decàleg i glossari de termes
– Exposició dels fets
(L’apartat d’estudi legal no està disponible de forma pública)
– La proposta de model d’atenció integral a les persones trans* (que hem presentat al departament de Salut i sobre el que estem treballant per aconseguir que s’apliqui)
– Relats vivencials de persones trans* (sobre la seva experiència en el sistema sanitari)
– Peticions fetes al Parlament de Catalunya
-Annexos (bibliografia, documents amb informació dels serveis actuals, les adhesions d’aquelles persones que les han volgut fer públiques es poden consultar en l’apartat d’adhesions i el material audiovisual de Testimonis de Persones Trans* el pots veure seguint l’enllaç)

A l’apartat Què fem tens enllaços als articles on anem explicant els passos que hem seguit a l’hora de treballar i presentar la nostra proposta.


Consulta la traducción del documento “Reivindicación de un nuevo modelo de atención a la salud de las personas trans*” que ha presentado la Plataforma Trans*forma la Salut a los grupos parlamentarios, al Síndic de Greuges i al departamento de Sanitad de la Generalitat.

portada-document-cast

Descarga el documento

 El documento consta de:
– Presentación de la Plataforma
– Decálogo y glossario de términos
– Exposición de los hechos 
(El apartado de estudio legal no está disponible de forma pública)
– La propuesta de modelo de atención integral a las personas trans*
– Relatos vivenciales de personas trans* (sobre su experiencia en el sistema sanitario)
– Peticiones hechas al Parlamento de Catalunya
– Anexos (bibliografía, documentos con información de los servicios actuales, las adhesiones de las personas que las han querido hacer públicas se pueden consultar en el apartado de adhesiones y el materia audiovisual de Testimonios de Personas Trans* lo puedes ver siguiendo el enlace)

En el apartado Què hacemos tienes enllaces a los artículos donde vamos contando los pasos que hemos seguido cuando hemos trabajado y presentado nuestra propuesta. 


Download the English translation of part of the “Reivindicació d’un nou model d’atenció a la salut de les persones trans*” ,  the “Proposal of an integrated health care model for trans* people in Catalonia” that the Trans*forma la Salut platform delivered to the parlamentary groups, to the commissioner of the state and the Health Care Department of the government of Catalonia.

 

Anuncis